Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a BogBag , azaz Lay Boglárka, Fodor-Végi Judit, azaz Han-Da Csomagküldő Kft, Gazgyik Mónika és Maczinkó Edina e.v (a továbbiakban: Szervezők) által üzemeltetett facebokoldalán megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: ) által üzemeltetett facebokoldalán megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játék szervezője:

Lay Boglárka e.v. (1045 Budapest, Athéni utca 14)
Fodor-Végi Judit – Han-Da Csomagküldő Kft (2335 Taksony Deák Ferenc utca 14.)
Maczinkó Edina e.v. (1203 Budapest Helsinki út 10.)
Gazgyik Mónika e.v. (1201 Budapest, Alsóhatár u. 17.)

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott facebookoldal regisztrált felhasználója legyen.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

•Lay Boglárka, Gazgyik Mónika , Fodor-Végi Judit és Maczinkó Edina Ptk. szerinti közeli hozzátartozói

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 1. A Játék leírása

A Játék a Facebook oldalon megosztott képen keresztül, vagy a feltöltött képek között érhető el, itt olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játék leírás tartalmazza. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 22.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint
 • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy profilból többször is próbálkozhat a Játék feltételeinek megvalósításával.

A játékban csak akkor vehet részt valaki,ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesíttette.

 1. Nyeremény

A Játék nyereményeit az egyes Játék leírás tartalmazza.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók!

 1. Sorsolás

Játékosok közötti sorsolás az adott Játékban feltüntetett módon történik.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertes neve az adott Játék alatti posztban feltüntetésre kerül, valamint minden esetben e-mail/ facebook üzenetben értesítjük.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesítteti a Magyar Posta útján a nyerteseknek.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 1. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje, a kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.
 • a nyertesek név, lakcím adatait a nyeremények kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szervező átadja a Magyar Posta Zrt.-nek.
 • a nyertesek név, e-mail cím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szervező átadja a Foxpost Zrt.-nek.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2021 augusztus 16.